مصوبات شورای اسلامی شهر زنجان در سه ماه دوم سال ۱۳۹۷

مصوبات شورای اسلامی شهر زنجان در سه ماه دوم سال ۱۳۹۷

 

 

 

بعد از انتشار مصوبات سه ماهه نخست سال جاری توسط شورای اسلامی شهر زنجان، در رویکردی مستمر و مناسب مصوبات سه ماهه دوم سال جاری نیز انتشار یافت.

به گزارش “همدلی‌زنجان”؛ این مصوبات به این شرح است؛   لایحه در خصوص پیشنهاد افزایش کرایه ناوگان اتوبوس درونشهری (ملکی و خصوصی) بصورت نقدی و کارت بلیط و افزایش کرایه تاکسی‌های شهری در سال ۹۷، در جلسه مطرح و به اتفاق آراء‌ اعضای حاضر در جلسه به تصویب رسید.

در نظر است در صورت تصویب شورای محترم اسلامی شهر نسبت به افزایش کرایه اتوبوس‌های درونشهری (ملکی و خصوصی) و تاکسی شهری، تاکسی بی سیم و تاکسی تلفنی در سال ۹۷ بشرح جدول ذیل اقدام گردد.

 

کرایه پیشنهادی اتوبوس درونشهری (ملکی و خصوصی) در سال ۹۷

 

ردیف

 

مسیر

کرایه سال ۹۶

بصورت کارت بلیط بریال

کرایه سال ۹۷

بصورت کارتی بریال

درصد افزایش کارت بلیط در سال ۹۷ کرایه سال ۹۶ بصورت نقدی بریال کرایه سال ۹۷ بصورت نقدی بریال درصد افزایش نقدی
۱ کلیه خطوط درون شهری ۳۷۰۰ ۴۳۰۰ ۱۶% ۵۰۰۰ ۵۰۰۰ ۰
۲ سریع السیر ۵۱۰۰ ۵۷۰۰ ۸/۱۱% ۶۰۰۰ ۶۰۰۰ ۰
۳ سایان ۴۹۰۰ ۵۵۰۰ ۲۵/۱۲% ۶۰۰۰ ۶۰۰۰ ۰
۴ دیزج آباد ۶۳۰۰ ۷۰۰۰ ۱۲/۱۱% ۷۰۰۰ ۷۰۰۰ ۰
میانگین افزایش کرایه ۷/۱۲% میانگین افزایش کرایه ۰

 

کرایه پیشنهادی تاکسی در سال ۹۷

نرخ کرایه تاکسی های خطی و گردشی در سال۹۵ کارت خوان بریال در سال ۹۶ مبلغ نقدی بریال در سال ۹۶ مبلغ پیشنهادی بصورت نقدی و کارتخوان سال ۹۷
کرایه یک مسیر ۵۵۰۰ ۶۰۰۰ ۷۰۰۰
کرایه دو مسیر ۸۵۰۰ ۹۰۰۰ ۱۱۰۰۰
کرایه سه مسیر ۰۰۰/۱۰ ۰۰۰/۱۲ ۰۰۰/۱۴
کرایه چهار مسیر ۰۰۰/۱۴ ۰۰۰/۱۵ ۰۰۰/۱۶
کرایه پنج مسیر ۰۰۰/۱۵ ۰۰۰/۱۶ ۰۰۰/۱۸
کرایه تاکسیهای ون ۰۰۰/۱۱ ۰۰۰/۱۲

 

کرایه پیشنهادی تاکسی‌های بی سیم و تاکسی تلفنی در سال ۹۷

نوع تاکسی سال ۹۶ (روز) مبلغ بریال سال ۹۶ (شب) از ساعت ۱۱ تا ۶ صبح پیشنهاد کرایه سال ۹۷ بریال (روز) درصد افزایش پیشنهاد کرایه سال ۹۷ بریال (شب) از ساعت ۱۱ تا ۶ صبح درصد افزایش
کرایه تاکسی بی سیم ۰۰۰/۴۰ ۰۰۰/۴۵ ۰۰۰/۴۵ ۱۴% ۰۰۰/۵۰ ۱۴%
کرایه تا کسی تلفنی ۰۰۰/۴۰ ۰۰۰/۴۵ ۰۰۰/۴۵ ۱۴% ۰۰۰/۵۰ ۱۴%

نرخ هر دقیقه توقف از ۱۵۰۰ ریال به ۲۰۰۰ ریال افزایش و نرخ تردد مسافر برای خارج از شهر تغییر نخواهد یافت.

 

* لایحه در خصوص تفویض اختیار به مدیران مناطق سه گانه جهت انجام معاملات در جلسه مطرح و باتوجه به وجود مصوبه در خصوص تفویض اختیار مدیران مناطق در سنوات قبل، نیاز به اخذ مصوبه جدید تشخیص داده نشد.

با تفویض اختیار معاملات سقف متوسط به سازمانها مخالفت و تصویب نشد.

* لایحه در خصوص پیشنهاد واگذاری قطعه زمین متعلق به شهرداری تحت پلاک ثبتی ۷۸۱۴/۳۸ جهت الحاق به پلاک ثبتی ۱۸۵۳/۳۸ متعلق به آقای عبدالرحمن مرادی، موضوع در جلسه مطرح و با اکثریت آراء اعضای محترم حاضر در جلسه به شرح ذیل به تصویب رسید.

با عنایت به مالکیت شهرداری زنجان به قطعه استحصالی واقع در میله مرزی کوی منظریه و کوی میرداماد با کاربری مسکونی به مساحت ۱۳/۶۵ مترمربع تحت پلاک ثبتی ۷۸۱۴/۳۸ و عدم امکان صدور پروانه احداث مجزا طبق نظریه معاونت شهرسازی و معماری به شماره ۳۵۴۰/۹۷/د مورخ ۳/۲/۹۷، در نظر است طبق مفاد صورتجلسه بررسی پرونده‌های اداره املاک مورخ ۱۵/۱۱/۹۶ و بر اساس نظریه هیأت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری به شماره ۱/۱۲۶۰/۹۷ مورخ ۱۸/۲/۹۷ در قبال مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۸۶/۱ ریال نسبت به واگذاری قطعه زمین متعلق به شهرداری صرفاً جهت ادغام به پلاک ثبتی ۱۸۵۳/۳۸ به آقای عبدالرحمن مرادی اقدام گردد.

* لایحه در خصوص پیشنهاد واگذاری مساحت مازاد جهت اصلاح اسناد مالکیت املاک و اراضی دارای مغایرت متقاضیان در مساحتهای پائین، موضوع در جلسه مطرح و به تصویب رسید. مقرر گردید در صورتیکه موضوع خارج از طرح بوده و تجاوز به معبر نباشد و از حیث انتفاع خارج و قابلیت بارگذاری یا استفاده شهرداری را نداشته باشد تا سقف معاملات خرد با تأیید شورا بلامانع است.

با توجه به تعدد درخواستهای واصله از اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان در ارتباط با وجود مغایرت سند مالکیت و وضع موجود املاک و وجود مساحت مازاد برخی از پلاکها در سطح مناطق سه گانه شهرداری، در نظر است بمنظور تسهیل و تسریع در انجام امور ارباب رجوع و جلوگیری از طولانی شدن پروسه اداری مربوط به پاسخگویی نامه‌های واصله ثبتی، باستناد صورتجلسه بررسی پرونده‌های اداره املاک ۱۰/۲/۹۷ و در صورت رعایت و وجود شرایط ذیل، بدون نیاز به طرح موضوع در جلسه بررسی پرونده‌های اداره املاک و اخذ مجوز بصورت موردی از شورای محترم اسلامی شهر، نسبت به اعلام پاسخ نامه‌های واصله مبنی بر بلامانع بودن اصلاح حدود و مساحتهای پلاکهای ثبتی متقاضیان اقدام گردد.

  • وصول درخواست و یا اعلام بلامانع بودن توسط اداره ثبت اسناد و املاک مبنی بر اصلاح حدود ثبتی پلاک مورد نظر
  • پائین بودن مساحت زمین مورد درخواست، بطوریکه بهاء آن باتوجه به آئین نامه مالی و نصاب معاملات شهرداری، جزء معاملات خرد بوده و برابر اعلام نظر حوزه معاونت شهرسازی و معماری و یا شهرداری منطقه مقدار زمین مورد درخواست جهت ادغام، قابلیت صدور مجوز احداث مجزا نداشته باشد.
  • وصول بهاء زمین مورد درخواست از متقاضی برابر ارزیابی کارشناسی رسمی دادگستری برابر قیمت روز و با مد نظر قرار دادن ارزش افزوده ناشی از ادغام زمین مورد نظر به ملک مشارالیه
  • اعلام نظر حوزه معاونت شهرسازی و معماری و شهرداری منطقه مربوطه مبنی بر عدم تجاوز به معابر و فضاهای عمومی و تأمین بودن عرض گذر و عدم تجاوز به محدوده پلاکهای ثبتی مجاور و اعلام بلامانع بودن واگذاری زمین مورد درخواست مطابق آخرین طرح مصوب.

زمین مورد نظر، تنها قابلیت ادغام و الحاق به یک پلاک را داشته و همچنین واگذاری زمین مورد نظر صرفاً بشرط ادغام به ملک مربوطه به متقاضی واگذار گردد. (در صورت امکان ادغام به بیش از یک پلاک رعایت ماده ۱۹ قانون نوسازی و عمران شهری الزامی خواهد بود.

* لایحه در خصوص پیشنهاد تملک ملک واقع در طرح تعریض معبر به پلاک ثبتی ۲۴۰۲ متعلق به آقای صابر نظری و خانم مینا کاظمی با وکالت خانم فریده غدیری واقع در خیابان فردوسی- کوچه سقالر- پلاک ۱۱۸، موضوع در جلسه مطرح و با اکثریت آراء اعضای محترم حاضر در جلسه به شرح ذیل به تصویب رسید.

با توجه به درخواست آقای صابر نظری و خانم مینا کاظمی با وکالت خانم فریده غدیری مالکین پلاک ثتی ۲۴۰۲ واقع در خیابان فردوسی- کوچه سقالر- پلاک ۱۱۸ مبنی بر تعیین تکلیف ملک واقع در طرح تعریض معبر به مساحت ۳۵/۳۷ مترمربع با کاربری مسکونی، در نظر است با عنایت به تصمیمات متخذه در جلسه بررسی پرونده‌های اداره املاک مـورخ ۱۵/۱۱/۹۶، نسبت به تملک پلاک موصوف به ارزش ۰۰۰/۱۵۰/۳۳۶ ریال بر اساس نظریه هیأت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری به شماره ۱۰۱/ش/۹۷ مورخ ۹/۲/۹۷ از محل ردیف بودجه متفرقه سال ۹۷ اقدام و مبلغ مربوطه در اصلاح و متمم بودجه سالجاری پیش بینی و پادار گردد.

*لایحه در خصوص اختصاص اعتبار جهت بهسازی و ساماندهی حاشیه زنجانرود ، موضوع در جلسه مطرح و با کلیات لایحه موافقت شد به شرطی که سایر سازمانها و ارگانهای مربوطه همکاری لازم را انجام دهند سپس شهرداری نسبت به ارائه لایحه ساماندهی و بهسازی اقدام نماید.

 

* لایحه در خصوص پیشنهاد واگذاری یک واحد مغازه از واحدهای تجاری پاساژ نور متعلق به شهرداری زنجان به سازمان مدیریت پسماند از بابت بخشی از بدهی شهرداری منطقه سه، موضوع در جلسه مطرح و به اتفاق آراء اعضای محترم حاضر در جلسه به شرح ذیل به تصویب رسید.

در نظر است با توجه به درخواست شهرداری منطقه سه مبنی بر واگذاری یک واحد تجاری از واحدهای مجتمع تجاری نور به سازمان مدیریت پسماند بابت بدهی شهرداری منطقه سه، نسبت به واگذاری یک واحد مغازه از واحدهای تجاری پاساژ نور واقع در طبقه ۱+ به شماره واحد ۲۲۲ و به مساحت ۴۳ متر مربع و ارزش ۰۰۰/۰۰۰/۷۶۰/۴ ریال بر اساس ارزیابی شماره ۱۱۸/م/۹۵ مورخ ۲۳/۱/۹۵ هیأت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری اقدام گردد.

* نامه در خصوص پرداخت قیمت زمین واقع در طرح تعریض آقای محمد حسین محمدی، موضوع در جلسه مطرح و نظر کمیسیون به تصویب اعضاء رسید.

مقرر گردید :

  • مقدار عقب نشینی به مساحت (۷۰/۱۰۴ مترمربع) توسط کارشناس قیمت گذاری و به صاحب سند پرداخت گردد.
  • شهرداری اقدامات لازمه را در خصوص منتفی شدن مقدار عقب نشینی به مساحت ۸۰/۲۸ مترمربع انجام نموده و در صورت اصرار به عقب نشینی کل ملک نامبرده کارشناسی و تملک گردد.
  • در غیر اینصورت کل ملک تملک گردد و مبلغ به صاحب ملک پرداخت گردد.

* لایحه در خصوص پیشنهاد اخذ مبلغ ریالی مربوط به ارزیابی هیأت سه نفره کارشناسی از آقای جواد صراطی به وکالت از آقای سید حسن ترابی و شرکاء مالکین پلاک ثبتی ۲۸/۴۴۷۹ واقع در کیلومتر ۲ جاده بیجار در ارتباط با تفکیک صورت گرفته در پلاک صدرالاشاره، موضوع در جلسه مطرح و به اتفاق آراء اعضای محترم حاضر در جلسه به شرح ذیل به تصویب رسید.

با توجه به درخواست آقای جواد صراطی به وکالت از آقای سید حسن ترابی و شرکاء مالکین پلاک ثبتی ۲۸/۴۴۷۹ واقع در کیلومتر ۲ جاده بیجار مبنی بر اخذ پروانه احداث بنا در زمین تفکیکی مورد اشاره، شهرداری زنجان در نظر دارد در اجرای مفاد صورتجلسه بررسی پرونده‌های اداره املاک مورخ ۱۰/۲/۹۷ و باستناد مفاد صورتجلسه توافق فی مابین شهرداری و آقای صراطی بوکالت از مالکین مشاعی به شماره ۸۵۲۷/۲/۹۷/ص مورخ ۳۱/۲/۹۷، نسبت به اخذ مبلغ ۰۰۰/۴۲۸/۴۲۱ ریال برابر نظریه هیأت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری به شماره ۲۲۲۹/۹۶ مورخ ۳۰/۶/۹۶ از بابت حق و حقوق خود ناشی از تفکیک پلاک فوق الذکر از مالکین اقدام نماید.

* صورتجلسه در خصوص ارائه گزارش قطعی حسابرسی سال ۱۳۹۴ شهرداری، سازمانهای تابعه و شورای اسلامی شهر زنجان، در جلسه مطرح و تصویب شد.

* نامه در خصوص تفریغ بودجه سال ۱۳۹۶ شهرداری، در جلسه مطرح و با اکثریت آراء اعضای حاضر در جلسه تصویب گردید.

* نامه‌ها با موضوع تصویب صورتجلسات کمیسیون معاملات واگذاری اجرای عملیات جمع آوری و حمل زباله‌های شهری و امورات مربوط به انجام خدمات امور شهری مناطق سه گانه شهرداری و فضای سبز در جلسه مطرح و با اکثریت آراء تصویب شد.

* لایحه در خصوص درخواست تفکیک پلاک ثبتی ۱۳۵۶ به مالکیت آقایان سید احمد رضایی و کریم محمودیها و سید عبدالله موسوی به سه قطعه بر اساس مصوبه کمیسیون ماده پنج واقع در درب پائین امام‌زاده حضرت سید ابراهیم (ع)، موضوع در جلسه مطرح و با اکثریت آراء اعضای محترم حاضر در جلسه به شرح ذیل به تصویب رسید.

در نظر است باتوجه به درخواست آقایان سید احمد رضایی و کریم محمودیها و سید عبدالله موسوی مالکین پلاک ثبتی ۱۳۵۶ به مساحت عرصه ۸۲/۷۱۴ متر مربع واقع در خیابان توحید روبروی درب پایین امامزاده حضرت سید ابراهیم (ع) مبنی بر تفکیک پلاک موصوف به سه قطعه بر اساس بند ۲۲ مورخ ۱۲/۸/۹۵ مصوبه کمیسیون محترم ماده پنج و با عنایت به تصمیمات متخذه در جلسه بررسی پرونده‌های اداره املاک مورخ ۲۰/۱۲/۹۵ نسبت به تفکیک پلاک موصوف به سه قطعه با اخذ پنج درصد ارزش زمین به مبلغ ۱۰۰/۸۸۸/۲۷۱/۱ ریال بر اساس نظریه هیأت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری به شماره ۱۱۸/۹۶ مورخ ۳۰/۱۱/۹۶ باتوجه به اجرای معبر ۶ متری در ضلع جنوبی به مساحت ۱۵/۱۱۷ متر مربع و همچنین تعریض ضلع غربی به مساحت ۸۵/۲۰ متر مربع (بر اساس مصوبه کمیسیون ماده پنج صدرالاشاره) اقدام گردد.

* لایحه در خصوص درخواست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی زنجان مبنی بر تجمیع و تفکیک سه قطعه زمین تحت پلاکهای ثبتی ۸۳۰، ۸۲۹ و ۸۲۸/۵۳۰۰ واقع در خیابان ۱۷ شهریور- انتهای خیابان شهید قدوسی، موضوع در جلسه مطرح و به اتفاق آراء اعضای محترم حاضر در جلسه به شرح ذیل به تصویب رسید.

برابر درخواست اداره کل بنیاد مسکن انقلاب استان مالک سه قطعه زمین تحت پلاکهای ثبتی ۸۳۰، ۸۲۹ و ۸۲۸/۵۳۰۰ واقع در خیابان ۱۷ شهریور- انتهای خیابان شهید قدوسی مجموعاً به مساحت ۴۹/۴۵۳۶ متر مربع مبنی بر تجمیع، تفکیک و تغییر کاربری آن به صورت ۱۸ قطعه مسکونی و ۷ قطعه تجاری و یک قطعه تجاری و یک قطعه خدمات محله و یک قطعه فضای سبز و معبر برابر بند ۲۷ مصوبه مورخ ۲۵/۶/۹۶ کمیسیون محترم ماده پنج، ضمن تأیید صورتجلسه توافق شماره ۱۴۵۶/۱/۹۷/ص مورخ ۲۲/۱/۹۷ فی مابین شهرداری و اداره کل مذکور، در نظر است مطابق تصمیمات متخذه در جلسه بررسی پرونده‌های اداره املاک مورخ ۶/۸/۹۶ و صورتجلسه توافق مورد اشاره، پس از تحویل کلیه معابر، شوارع و فضاهای عمومی بصورت رایگان بنام شهرداری زنجان، از بابت تفکیک و تغییر کاربری قطعات مورد نظر مطابق مصوبه کمیسیون ماده پنج، نسبت به اخذ ۲۵ درصد از خالص قطعات تفکیکی تجاری و مسکونی به عنوان حق و حقوقی شهرداری بر اساس نظریه ارزیابی هیأت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری به شماره ۲۹۷/۹۶/ش‌م مورخ ۱۲/۱۱/۹۶ به صورت پنج قطعه از قطعات تفکیکی بر اساس نقشه ممهور به مهر دبیرخانه کمیسیون ماده پنج (پیوستی) به شرح: (۱ : قطعه شماره ۲ با کاربری تجاری به مساحت ۱۵/۲۰ مترمربع ۲: سه قطعه مسکونی به شماره ۱۱ به مساحت ۵۸/۱۸۷ مترمربع و شماره ۱۷ به مساحت ۴۲/۱۹۴ و شماره ۱۸ به مساحت ۴۴/۱۹۳ متر مربع ۳: قطعه شماره ۱۹ به مساحت ۴۴/۳۹۱ متر مربع با کاربری خدمات محله از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اخذ و سپس از سوی شهرداری نسبت به ممهور نمودن طرح مصوبه به مهر ماده ۱۰۱ و ارسال پرونده به اداره ثبت اسناد بمنظور تنظیم صورتمجلس تفکیک قطعات مورد نظر با الزام انتقال اسناد مالکیت قطعات سهم شهرداری، بنام شهرداری زنجان اقدام گردد.

* نامه درخواست تصویب مناقصه واگذاری امور خدماتی شهرداری زنجان به شرکت پاک کار در جلسه مطرح و بدون افزایش نیرو نسبت به وضع موجود بلامانع می‌باشد.

* لایحه در خصوص مساعدت مالی به مرکز جامع توانبخشی و درمان بیماران روانی مزمن “حکیم زنجان” ، موضوع در جلسه مطرح و به اتفاق آراء اعضای محترم حاضر در جلسه به شرح ذیل به تصویب رسید.

در نظر است با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ (پنجاه میلیون) ریال مساعدت مالی از محل ماده ۱۷ ردیف ۴۱۷۰۱ کمک به مؤسسات عام المنفعه و با رعایت بند ۸ دستورالعمل نحوه هزینه کرد مواد ۱۶ و ۱۷ بودجه شهرداری ابلاغی به شماره ۵۵۶۱۳ مورخ ۶/۱۱/۹۵ وزارت کشور از فعالیت‌های مرکز جامع توانبخشی و درمان بیماران روانی مزمن “حکیم زنجان” حمایت نماید.

* لایحه در خصوص مساعدت مالی به کانون هموفیلی ایران شعبه زنجان ، موضوع در جلسه مطرح و به اتفاق آراء اعضای محترم حاضر در جلسه به شرح ذیل به تصویب رسید.

در نظر است با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ (پنجاه میلیون) ریال مساعدت مالی از محل ماده ۱۷ ردیف ۴۱۷۰۱ کمک به مؤسسات عام المنفعه و با رعایت بند ۸ دستورالعمل نحوه هزینه کرد مواد ۱۶ و ۱۷ بودجه شهرداری ابلاغی به شماره ۵۵۶۱۳ مورخ ۶/۱۱/۹۵ وزارت کشور از فعالیت‌های کانون هموفیلی ایران شعبه زنجان حمایت نماید.

* نامه با موضوع تصویب نرخ خودروهای سرویس دانش آموزی در جلسه مطرح و با افزایش ۱۵ درصدی نرخ نسبت به سال گذشته به اتفاق آراء اعضای حاضر در جلسه تصویب گردید.

* لایحه در خصوص ایجاد ردیف بودجه جهت زیرسازی و روکش آسفالت معابر پارک گلستان، موضوع در جلسه مطرح و به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل به تصویب رسید.

در نظر است به منظور اصلاح ردیف بودجه جهت زیرسازی و روکش آسفالت معابر پارک گلستان به شرح جدول ذیل اقدام و در اصلاح و متمم بودجه سالجاری پادار و لحاظ گردد :

ردیف عنوان پروژه مصوب کد پروژه مبلغ مصوب سال ۹۷ پیشنهادات اصلاحی جمع اعتبار باقیمانده
بودجه داخلی بودجه استانی
جدید کاهش افزایش کاهش افزایش
۱ زیرسازی و آسفالت پارک گلستان ۳۳۰۱۱۰۶ ۵۰۰/۲ ۵۰۰/۲
۲ ساماندهی گورستان قدیمی واقع در بیسیم ۳۵۰۱۰۹۳ ۵۰۰/۲ ۵۰۰/۲ ۰
جمع ۰۰۰/۵ ۵۰۰/۲ ۰۰۰/۳ ۰۰۰/۳ ۵۰۰/۲

 

* نامه با موضوع تملک ۲ دانگ مشاع از ۶ دانگ یک قطعه زمین تحت پلاک ثبتی ۴۲۵۳ ضلع جنوب شرقی مزار بالا به مالیک وراث آقای ابوالفضل خشبی در جلسه مطرح و با اکثریت آراء اعضاء حاضر در جلسه موافقت شد.

* مصوبات کمیته حسابرسی در مورخه ۴/۵/۱۳۹۷ در خصوص گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۵ شهرداری و بررسی نظام عملکردی حوزه حسابرسی شهرداری زنجان و سازمانهای تابعه، در جلسه مطرح و تأیید گردید.

* لایحه در خصوص پیشنهاد واگذاری باقیمانده از ملک متعلق به شهرداری از پلاک ثبتی ۲۳۶۵ به مساحت ۹۳/۲۶ مترمربع جهت ادغام به ملک متعلق به آقای علی فتحی تحت پلاک ثبتی به شماره ۱/۲۳۶۵ واقع در خیابان طالقانی- سرچشمه- کوچه اعتماد امین ، موضوع در جلسه مطرح و با اکثریت آراء اعضای محترم حاضر در جلسه به شرح ذیل به تصویب رسید.

شهرداری زنجان در نظر دارد باتوجه به درخواست آقای علی فتحی مالک ۱/۲۳۶۵ (موضوع نامه شماره ۷۴۱۰- ۳/۱۰/۹/ص مورخ ۵/۵/۹۶ شهرداری منطقه ۳) واقع در خیابان طالقانی- سرچشمه- کوچه اعتماد امین- مبنی بر خریداری مقدار مساحت باقیمانده از پلاک ثبتی ۲۳۶۵ متعلق به شهرداری زنجان جهت ادغام به ملک خود و باتوجه به شکل هندسی و عدم امکان صدور پروانه ساختمانی مجزا برای باقیمانده ملک متعلق به شهرداری، نسبت به واگذاری مقدار مساحت ۹۳/۲۶ متر مربع با لحاظ ارزش افزوده ناشی از ادغام پلاک مذکور به ارزش ۰۰۰/۰۰۰/۰۵۰/۱ ریال بر اساس ارزیابی هیأت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری به شماره ۷-۹۶ مورخ ۴/۹/۹۶ و بر مبنای مفاد نامه شماره ۴۴۷۶/۱۰۳/ش مورخ ۵/۱۲/۹۶ شورای محترم اسلامی شهر، صرفاً جهت ادغام به پلاک ثبتی ۱/۲۳۶۵ به آقای علی فتحی اقدام نماید.

* نامه در خصوص مساعدت مالی به هیئت کونگ فو به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال موافقت شد.

*لایحه در خصوص درخواست تجدید نظر در قیمت بلیط سه دستگاه بازی شهربازی شماره یک، موضوع در جلسه مطرح و مخالفت شد.

*لایحه در خصوص تفویض اختیار به رؤسای ادارات امور مالی مناطق، موضوع در جلسه مطرح و مخالفت گردید.

* لایحه در خصوص درخواست وراث مرحوم محرمعلی غربتی و خانم بهجت داداشی مالکین ملک به پلاک ثبتی ۴۲۵۴ با کد نوسازی ۱۷-۳۸-۱۲-۳ واقع در خیابان توحید، خیابان حر پلاک آبی ۱۴ جهت ادغام مجدد مقدار مساحت ۲۲/۳۹ متر مربع مساحت کسر شده اولیه از پلاک ۴۲۵۴ به ملک مذکور، موضوع در جلسه مطرح و به اتفاق آراء اعضای محترم حاضر در جلسه به شرح ذیل به تصویب رسید.

شهرداری زنجان در نظر دارد باتوجه به درخواست وراث مرحوم محرمعلی غربتی و خانم بهجت داداشی مالکین ملک به پلاک ثبتی ۴۲۵۴ با کد نوسازی ۱۷-۳۸-۱۲-۳ واقع در خیابان توحید، خیابان حر پلاک آبی ۱۴ مبنی بر درخواست ادغام مجدد مقدار مساحت ۲۲/۳۹ مترمربع مساحت کسر شده اولیه از پلاک ۴۲۵۴ به ملک مذکور (موضوع نامه شماره ۲۰۷۰۲-۳/۱۰/۹۶/ص مورخ ۲۸/۱۱/۹۶ شهرداری منطقه سه) و باتوجه به تصمیمات متخذه در جلسه بررسی پرونده‌های اداره املاک مورخ ۱۰/۲/۹۷ با اخذ تعهد محضری از نامبردگان مبنی بر سلب هرگونه اعتراض در ارتباط با واقع گردیدن مقدار مساحت مورد نظر در حریم سیلاب ناشی از تغییرات احتمالی حریم کانال از سوی سازمان آب و ملزم بودن نامبردگان مبنی بر آزادسازی بدون قید و شرط محل موصوف در صورت تغییرات احتمالی حریم و با عنایت به مسکونی بودن کاربری محل برابر طرح تفصیلی سال ۸۸ و با رعایت حقوق پلاکهای مجاور و رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوطه، از سوی اداره امالک مقدار زمین مورد درخواست با اخذ مبلغ آن به ارزش ۰۰۰/۰۸۰/۵۴۹ ریال برابر نظریه کارشناسی رسمی دادگستری به شماره ۱۰۷/۹۷ مورخ ۱۲/۴/۹۷ صرفاً جهت ادغام به پلاک مذکور به نامبردگان اقدام نماید.

* لایحه در خصوص جابجائی اعتبار در ردیف ۴۱۶۰۷ وظیفه خدمات شهری بوجه مصوب سال ۱۳۹۷، موضوع در جلسه مطرح و به اتفاق آراء اعضای محترم حاضر در جلسه به شرح ذیل به تصویب رسید.

در نظر است باتوجه به انحلال سازمان اتوبوسرانی و انتقال کارکنان این سازمان به سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر جهت پرداخت بیمه ۴ درصد مشاغل سخت و زیان آور سنوات پایان خدمت و بازنشستگی پرسنل سازمان مذکور در مدت اشتغال در سازمان اتوبوسرانی و بدهی بیمه به سازمان فوق به تأمین اجتماعی نسبت به افزایش اعتبار ردیف کمک به سایر سازمان‌ها به شرح جدول ذیل اقدام و در اصلاح و متمم بودجه سالجاری از محل مازاد درآمد و یا جابجایی اعتبار پادار و لحاظ گردد.

ردیف عنوان پروژه مصوب کد جزء مبلغ مصوب سال ۹۷ وظیفه خدمات شهری جمع اعتبار
افزایش کاهش
۱ کمک به سایر مؤسسات وابسته ۴۱۶۰۷ ۰۰۰/۱۳۱ ۰۰۰/۹ ۰۰۰/۱۴۰

 

* طرح نایب رئیس شورا و کمیسیون توسعه عمران و محیط زیست شهری شورا در خصوص پیشنهاد نشست چند جانبه دستگاههای اجرایی با هدف تدوین سند راهبردی بهینه سازی مصرف حاملهای انرژی در طراحی و نظارت و صدور پایانکار برای ساخت و سازهای شهری، موضوع در جلسه مطرح و موافقت گردید.

* طرح در خصوص تأمین اعتبار لازم از محل ۴۱۶۰۷ بودجه شهرداری (کمک به مؤسسات وابسته به شهرداری) به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۰ ریال (سی میلیارد ریال) برای اجرای موفق طرح ساماندهی خطوط اتوبوسرانی در جلسه مطرح و ضمن موافقت با کلیات طرح مقرر گردید شهرداری جزئیات اجرایی را با تعریف مکانیزم‌های لازم تدوین نماید.

* نامه در خصوص اختصاص ردیف بودجه جهت ترمیم دیوار سنگی سایان و کانال شبنم کوی فرهنگ، موضوع در جلسه مطرح و به تصویب رسید.

با عنایت به لزوم ترمیم دیوار حایل سنگی احداث شده در سایان که در حال ریزش بوده و احتمال بروز خطرات جانی و مالی برای ساکنین پلاکهای مجاور نیز متصور می باشد و همچنین نظر به ضرورت مرمت و بازسازی کانال شبنم کوی فرهنگ که بارشهای سیلابی باعث تخریب و ریزش آن گردیده است،‌در نظر مطابق بند ۱۷ از تبصره‌های الحاقی بودجه مصوب و به شرح جدول ذیل نسبت به تأمین اعتبار موارد فوق الذکر و پادار نمودن و لحاظ آن در اصلاح و متمم بودجه در پایان سال اقدام گردد.

عنوان پروژه اعتبار مورد نیاز محل تأمین اعتبار
ترمیم دیوار حایل سنگی سایان ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۳ ریال منطقه ۲
ترمیم کانال شبنم کوی فرهنگ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال منطقه ۱

 

 

گزارش خطا / تخلف

نوع تخلف یا مشکل را مشخص کنید *
Select an option
توضیحات *
Fill out this field

تبلیغ در همدلی
خبر بعدی
سنجش بینایی ۸۰۰ کودک روستائی زنجانی
خبر قبلی
پیشرفت ۸۰ درصدی طرح تاسیسات فاضلاب شهر دندی
مطالب مرتبط

ـ دیدگاه های ارسال شده، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
ـ پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
ـ پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
آخرین اخبار
پربحث ترین اخبار
یادداشت
فهرست