موزه گیاهان دارویی زنجان در قاب تصویر + عکس

موزه گیاهان دارویی زنجان در سرای ناصری بازار تاریخی زنجان در سال ۱۳۹۸با مجوز وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی توسط بخش خصوصی (مالک سرا خانواده حکمی) راه‌اندازی شده است.

خبر بعدی
۱۰۶ هزار خانوار روستایی زنجان از گاز طبیعی استفاده می کنند
خبر قبل
جایگاه فوتبال استان زنجان افت محسوسی داشته است
فهرست