همایش تعامل صنعت و‌دانشگاه

همایش تعامل صنعت و‌دانشگاه(با رویکرد توسعه متوازن و پایدار) به همت اتاق بازرگانی زنجان با حضور مقامات استانی و چهره های علمی و صنعتی استان زنجان

 

خبر بعدی
المان گله آهو در زنجان رونمایی شد
خبر قبل
بزرگترین المان گلدان ملیله جهان در زنجان رونمایی شد
فهرست