1. اخبار استان
  2. پیاده‌راه زنجان را جمع کنید

کد خبر: 17142

پیاده‌راه زنجان را جمع کنید

احمد اسدی-همدلی‌زنجان؛ ساخت پیاده راه زنجان یکی از اقدامات موثر فرهنگی در حوزه شهرسازی شهر زنجان بود که در زمان شهرداری مسیح اله معصومی و شورای فعلی محقق شد. ایجاد یک محور پیاده در راستای توسعه تعاملات اجتماعی و ایجاد فضای سرزندگی در یکی از مهم ترین فضاهای شهری شهر زنجان که یک موفقیت خوب ارزیابی می شد.

هرچند در آن مقطع مطابق رسم معمول در شهر زنجان مقاومت اجتماعی در خصوص اقدامات توسعه ای متبلور شد، اما نتیجه و خروجی این اقدام موجب مسرت همان افرادی شد که به شدت با آن مخالفت بودند و البته دغدغه مالی و اقتصادی داشتند. برخی نیز همواره مدعی کارشناسی در تمامی حوزه ها را داشتند و با هیچ منطقی حاضر به قبول استدلال های شهرسازی نبودند.

حال با تحقق این موفقیت انتظار بر این است که این محور تبدیل به یک فضای شهری مهم برای تبلور هویتی و فرهنگی مردم شهر زنجان شود و به معنای واقعی کلمه یک پیاده راه باشد. اما آنچه بعد از تغییر و تحولات شهرداری در این محور شاهدیم، حضور متعدد خودروها و موتور سکلت و بی نظمی و آشفتگی در مدیریت آن است.

هرچند بارها تذکر داده شد ساماندهی مناسبی در خصوص نحوه تردد خودرو و موتور سیکلت در آن صورت گیرد، متاسفانه تاکنون شاهد اقدام موثری نبوده ایم. تداخل حرکت سواره و پیاده و تشویش بصری و صوتی مفهوم پیاده راه را مخدوش کرده است.

در خصوص وضعیت فعلی پیاده راه زنجان انتظار بر تحقق یک مبمان، المان های موثر فرهنگی همراه با نورپردازی و یک جلوه مهم بصری و داشتن خوانایی در تمامی نقاط آن است. هرچند اقدامات موثری همچون طراحی و اجرای مجسمه پدر ملیله زنجان و نماد امانتداری در آن صورت گرفته اما برخی اقدامات ناصحیح مدیریتی باعث تضعیف خوانایی آن ها نیز شده است.

گزارش خطا / تخلف

نوع تخلف یا مشکل را مشخص کنید *
Select an option
توضیحات *
Fill out this field

مطالب مرتبط

3
دیدگاه شما چیست؟

محمدحسین

کاش تیتر بهترین انتخاب می کردید که آدم با حرص وارد مطلب نشه…

کرم زاده

پیاده راه معنی نداره

آخرین اخبار
پربحث ترین اخبار
یادداشت
فهرست