گنبد سلطانیه؛ نگین فیروزه ای استان زنجان + عکس

معماری گنبد سلطانیه به حدی جذاب بوده که در سال ۱۳۱۰ خورشیدی در فهرست آثار ملی ایران ثبت، در سال ۱۳۴۸ خورشیدی در ۹ دوره مرمت و بازسازی شد و در نهایت هم در سال ۱۳۸۴ خورشیدی در آثار جهانی یونسکو قرار گرفت.

خبر بعدی
بازار تاریخی زنجان در قاب تصویر + بهمن ماه ۱۴۰۲
خبر قبل
جایگاه جهانی چاقوی زنجان + عکس
فهرست