دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان زنجان

انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه‌های انتخابیه استان زنجان به ایستگاه پایانی رسید.

 

خبر بعدی
بزرگترین المان گلدان ملیله جهان در زنجان رونمایی شد
خبر قبل
بازار تاریخی زنجان در قاب تصویر + بهمن ماه ۱۴۰۲
فهرست