آگهی‌های استخدام

عنوان شغل: خدماتی
گروه شغلی: خدمات- تشریفات- پذیرایی
🔹 نوع فعالیت شرکت: خدماتی
🔹 حداقل سن متقاضی : ۲۵
🔹 حداکثر سن متقاضی : ۴۰
جنسیت: man
نیروی مورد تقاضا: ۱ نفر
نوع همکاری: تمام وقت از ساعت ۷ الی ۱۶
مشاهده جزئیات آگهی


عنوان شغل: مسئول دفتر با سابقه
گروه شغلی: مالی- اداری- منشی
🔹 نوع فعالیت شرکت: صنعتی
میزان سابقه کار: با سابقه
مدرک تحصیلی: فوق دیپلم
🔹 حداقل سن متقاضی : ۲۵
🔹 حداکثر سن متقاضی : ۳۵
جنسیت: man
نیروی مورد تقاضا: ۱ نفر
نوع همکاری: تمام وقت از ساعت ۷ الی ۱۶
مشاهده جزئیات آگهی


عنوان شغل: نگهبان با سابقه
گروه شغلی: نیروی ساده - بازنشسته
🔹 نوع فعالیت شرکت: خدماتی, صنعتی
میزان سابقه کار: با سابقه
مدرک تحصیلی: دیپلم
🔹 حداقل سن متقاضی : ۳۰
🔹 حداکثر سن متقاضی : ۴۰
جنسیت: man
نیروی مورد تقاضا: ۱ نفر
نوع همکاری: تمام وقت از ساعت ۷ الی ۱۶
مشاهده جزئیات آگهی


عنوان شغل: کارگر تراشکار
گروه شغلی: نیروی ساده - بازنشسته
🔹 نوع فعالیت شرکت: صنعتی
🔹 حداقل سن متقاضی : ۲۵
🔹 حداکثر سن متقاضی : ۳۵
جنسیت: man
نیروی مورد تقاضا: ۱ نفر
نوع همکاری: تمام وقت از ساعت ۸ الی ۱۷
مشاهده جزئیات آگهی


عنوان شغل: حسابدرا با سابقه کاری (فوری)
گروه شغلی: مالی- اداری- منشی
🔹 نوع فعالیت شرکت: صنعتی
میزان سابقه کار: با سابقه
مدرک تحصیلی: کارشناس حسابدرای
🔹 حداقل سن متقاضی : ۲۵
🔹 حداکثر سن متقاضی : ۳۵
جنسیت: woman
نیروی مورد تقاضا: ۱ نفر
نوع همکاری: تمام وقت از ساعت ۸ الی ۱۶
مشاهده جزئیات آگهی


عنوان شغل: راننده بولدزر دارای گواهینامه ویژه
گروه شغلی: فنی
🔹 نوع فعالیت شرکت: فنی
🔹 حداقل سن متقاضی : ۳۰
🔹 حداکثر سن متقاضی : ۳۵
جنسیت: man
نیروی مورد تقاضا: ۱ نفر
نوع همکاری: تمام وقت از ساعت ۷ الی ۱۸
تخصص های مورد نیاز: دارای ۳ سال سابقه کار
مشاهده جزئیات آگهی


عنوان شغل: راننده کامیون
گروه شغلی: فنی
🔹 نوع فعالیت شرکت: فنی
🔹 حداقل سن متقاضی : ۳۰
🔹 حداکثر سن متقاضی : ۳۵
جنسیت: man
نیروی مورد تقاضا: ۳ نفر
نوع همکاری: تمام وقت از ساعت ۷ الی ۱۸
تخصص های مورد نیاز: دارای ۳ سابقه کار
مشاهده جزئیات آگهی


عنوان شغل: راننده بیل مکانیکی دارای گواهینامه ویژه
گروه شغلی: فنی
🔹 نوع فعالیت شرکت: فنی
میزان سابقه کار: ۳ سال سابقه کار
🔹 حداقل سن متقاضی : ۳۰
🔹 حداکثر سن متقاضی : ۳۵
جنسیت: man
نیروی مورد تقاضا: ۱ نفر
نوع همکاری: تمام وقت, ساعت کاری از ۷ الی ۱۸
مشاهده جزئیات آگهی


عنوان شغل: کارگر ساده (خط تولید)
گروه شغلی: نیروی ساده - بازنشسته
🔹 نوع فعالیت شرکت: خدماتی
🔹 حداقل سن متقاضی : ۲۵
🔹 حداکثر سن متقاضی : ۴۵
جنسیت: woman
نیروی مورد تقاضا: ۱ نفر
نوع همکاری: تمام وقت از ساعت ۸ الی ۱۷
مشاهده جزئیات آگهی


عنوان شغل: تراشکار و برشکار حرفه ای
گروه شغلی: فنی
🔹 نوع فعالیت شرکت: صنعتی
🔹 حداقل سن متقاضی : ۲۵
🔹 حداکثر سن متقاضی : ۴۰
جنسیت: man
نیروی مورد تقاضا: ۱ نفر
نوع همکاری: تمام وقت از ساعت ۸ الی ۱۷
مشاهده جزئیات آگهی


عنوان شغل: جوشکار
گروه شغلی: فنی
🔹 نوع فعالیت شرکت: صنعتی
🔹 حداقل سن متقاضی : ۲۵
🔹 حداکثر سن متقاضی : ۴۰
جنسیت: man
نیروی مورد تقاضا: ۱ نفر
نوع همکاری: تمام وقت از ساعت ۸ الی ۱۷
تخصص های مورد نیاز: جوشکار حرفه ای
مشاهده جزئیات آگهی


عنوان شغل: کارگر خط تولید
گروه شغلی: نیروی ساده - بازنشسته
🔹 نوع فعالیت شرکت: صنعتی
جنسیت: man
نیروی مورد تقاضا: ۳ نفر
نوع همکاری: تمام وقت
مشاهده جزئیات آگهی