آگهی‌های استخدام

عنوان شغل: کارگر
گروه شغلی: کارگر ساده
بازه درآمدی: طبق قانون کار +سرویس
جنسیت: آقا
نیروی مورد تقاضا: ۱ نفر
مشاهده جزئیات آگهی


عنوان شغل: حسابدار
گروه شغلی: مالی- اداری- منشی
میزان سابقه کار: دارای سابقه کار
بازه درآمدی: طبق قانون کار
جنسیت: آقا
نیروی مورد تقاضا: ۱ نفر
مشاهده جزئیات آگهی


عنوان شغل: کارگر ساده
گروه شغلی: کارگر ساده
بازه درآمدی: ۱/۸۰۰/۰۰۰تومان
جنسیت: آقا
نیروی مورد تقاضا: ۱ نفر
مشاهده جزئیات آگهی


عنوان شغل: مهندس شیمی.مهندس مکانیک.مهندس صنایع
گروه شغلی: مهندسین و کارشناسان
مدرک تحصیلی: مهندسی
بازه درآمدی: طبق قانون کار+ بیمه+سرویس
جنسیت: خانم
نیروی مورد تقاضا: ۵ نفر
مشاهده جزئیات آگهی


عنوان شغل: فنی کار.جوشکار.برقکار
گروه شغلی: فنی
میزان سابقه کار: دارای سابقه کار
بازه درآمدی: طبق قانون کار+ بیمه+سرویس
جنسیت: آقا
نیروی مورد تقاضا: ۵ نفر
مشاهده جزئیات آگهی


عنوان شغل: مونتاژصنایع دستی
گروه شغلی: کارگر ساده
بازه درآمدی: توافقی
جنسیت: خانم
نیروی مورد تقاضا: ۴ نفر نفر
مشاهده جزئیات آگهی


عنوان شغل: کارگر رستوران
گروه شغلی: خدمات- تشریفات- پذیرایی
بازه درآمدی: ۱/۶۰۰/۰۰۰تومان
جنسیت: خانم
نیروی مورد تقاضا: ۱ نفر
مشاهده جزئیات آگهی


عنوان شغل: مدرس تعمیر لوازم خانگی
گروه شغلی: آموزش
مدرک تحصیلی: لیسانس برق
بازه درآمدی: توافقی
جنسیت: آقا
نیروی مورد تقاضا: ۱ نفر
مشاهده جزئیات آگهی


عنوان شغل: حسابدار.مدیر فروش
گروه شغلی: مالی- اداری- منشی
بازه درآمدی: طبق قانون کار+ بیمه
جنسیت: خانم
نیروی مورد تقاضا: ۲ نفر
تخصص های مورد نیاز: آشنا به نرم افزار محک
مشاهده جزئیات آگهی


عنوان شغل: مونتاژکار.ورق کار.خم کار.جوشکار
گروه شغلی: فنی
بازه درآمدی: طبق قانون کار+ بیمه
جنسیت: آقا
نیروی مورد تقاضا: ۴ نفر
مشاهده جزئیات آگهی


عنوان شغل: تعمیر کار لوازم خانگی
گروه شغلی: فنی
مدرک تحصیلی: لیسانس برق
بازه درآمدی: توافقی
جنسیت: آقا
نیروی مورد تقاضا: ۱ نفر
مشاهده جزئیات آگهی


عنوان شغل: کار دفتری
گروه شغلی: مالی- اداری- منشی
مدرک تحصیلی: لیسانس
بازه درآمدی: طبق قانون کار
جنسیت: خانم
نیروی مورد تقاضا: ۲ نفر
تخصص های مورد نیاز: توانایی فن قوی
مشاهده جزئیات آگهی