آگهی‌های استخدام

عنوان شغل: مامور پخش
گروه شغلی: بازاریابی و فروش
بازه درآمدی: طبق قانون کار+ بیمه+پورسانت
🔹 حداقل سن متقاضی : ۲۵
🔹 حداکثر سن متقاضی : ۴۰
جنسیت: آقا
نیروی مورد تقاضا: ۲ نفر
تخصص های مورد نیاز: دارای گواهینامه ی پایه دو
مشاهده جزئیات آگهی


عنوان شغل: انباردار
گروه شغلی: فنی
میزان سابقه کار: ۱ سال
بازه درآمدی: طبق قانون کار+ بیمه+حق انبارداری
🔹 حداقل سن متقاضی : ۲۵
🔹 حداکثر سن متقاضی : ۳۵
جنسیت: آقا
نیروی مورد تقاضا: ۱ نفر
تخصص های مورد نیاز: دارای گواهینامه ی لیفتراک
مشاهده جزئیات آگهی


عنوان شغل: ویزیتور
گروه شغلی: بازاریابی و فروش
میزان سابقه کار: دارای سابقه کار
بازه درآمدی: طبق قانون کار+بیمه+پورسانت
🔹 حداقل سن متقاضی : ۲۵
🔹 حداکثر سن متقاضی : ۳۵
جنسیت: آقا و خانم
نیروی مورد تقاضا: ۵ نفر
مشاهده جزئیات آگهی


عنوان شغل: حسابدار
گروه شغلی: مهندسین و کارشناسان
میزان سابقه کار: ۱ سال
مدرک تحصیلی: لیسانس حسابداری
بازه درآمدی: طبق قانون کار+ بیمه
🔹 حداقل سن متقاضی : ۲۵
🔹 حداکثر سن متقاضی : ۳۵
جنسیت: خانم
نیروی مورد تقاضا: ۱ نفر
تخصص های مورد نیاز: نرم افزارهای مربوطه
مشاهده جزئیات آگهی


عنوان شغل: کارشناس صنایع
گروه شغلی: مهندسین و کارشناسان
میزان سابقه کار: دارای سابقه کار
مدرک تحصیلی: لیسانس
بازه درآمدی: طبق قانون کار+ بیمه
🔹 حداقل سن متقاضی : ۲۵
🔹 حداکثر سن متقاضی : ۳۵
جنسیت: آقا
نیروی مورد تقاضا: ۱ نفر
تخصص های مورد نیاز: آشنا به نرم افزارهای مربوطه
مشاهده جزئیات آگهی


عنوان شغل: حسابدار
گروه شغلی: مهندسین و کارشناسان
میزان سابقه کار: ۲ سال
مدرک تحصیلی: لیسانس حسابداری
بازه درآمدی: طبق قانون کار+ بیمه
🔹 حداقل سن متقاضی : ۲۵
🔹 حداکثر سن متقاضی : ۳۵
جنسیت: خانم
نیروی مورد تقاضا: ۱ نفر
تخصص های مورد نیاز: نرم افزارهای مربوطه
مشاهده جزئیات آگهی


عنوان شغل: ویزیتور
گروه شغلی: بازاریابی و فروش
بازه درآمدی: طبق قانون کار+بیمه+پاداش+پورسانت
🔹 حداقل سن متقاضی : ۲۵
🔹 حداکثر سن متقاضی : ۳۵
جنسیت: آقا و خانم
نیروی مورد تقاضا: ۴ نفر
مشاهده جزئیات آگهی


عنوان شغل: کارشناس شیمی
گروه شغلی: مهندسین و کارشناسان
مدرک تحصیلی: فوق لیسانس
بازه درآمدی: طبق قانون کار+ بیمه
🔹 حداقل سن متقاضی : ۲۵
🔹 حداکثر سن متقاضی : ۳۵
جنسیت: خانم
نیروی مورد تقاضا: ۱ نفر
مشاهده جزئیات آگهی


عنوان شغل: جوشکار co2
گروه شغلی: فنی
بازه درآمدی: طبق قانون کار+ بیمه
🔹 حداقل سن متقاضی : ۲۵
🔹 حداکثر سن متقاضی : ۳۵
جنسیت: آقا
نیروی مورد تقاضا: ۱ نفر
تخصص های مورد نیاز: جوشکارco2
مشاهده جزئیات آگهی


عنوان شغل: حسابدار
گروه شغلی: مهندسین و کارشناسان
مدرک تحصیلی: لیسانس
بازه درآمدی: طبق قانون کار+ بیمه
🔹 حداقل سن متقاضی : ۲۵
🔹 حداکثر سن متقاضی : ۳۵
جنسیت: خانم
نیروی مورد تقاضا: ۱ نفر
مشاهده جزئیات آگهی


عنوان شغل: کارشناس معماری
مدرک تحصیلی: لیسانس
بازه درآمدی: طبق قانون کار+ بیمه
🔹 حداقل سن متقاضی : ۲۵
🔹 حداکثر سن متقاضی : ۳۵
جنسیت: خانم
نیروی مورد تقاضا: ۱ نفر
مشاهده جزئیات آگهی


عنوان شغل: حسابدار
گروه شغلی: مهندسین و کارشناسان
میزان سابقه کار: ۴
مدرک تحصیلی: لیسانس حسابداری
بازه درآمدی: طبق قانون کار+ بیمه
🔹 حداقل سن متقاضی : ۲۵
🔹 حداکثر سن متقاضی : ۳۵
جنسیت: خانم
نیروی مورد تقاضا: ۱ نفر
مشاهده جزئیات آگهی