احمدشاه خبرنگار بی بی سی

  1. صفحه اصلی
  2. احمدشاه خبرنگار بی بی سی

چرا به اینجا رسیدیم…!

آبرو، سنت، رسم و رسوم، مردانگی، اخلاق، غیرت و تعصب همگی کلمات مهم و با ارزشی در فرهنگ زنجانی ها و البته ایرانیان است. روزگاری این کلمات به اندازه ای…
آخرین اخبار

فهرست