خبر تغییر استاندار زنجان شایعه است

دبیر مجمع نمایندگان استان زنجان، در پی انتشار اخباری مبنی بر تغییر استاندار زنجان، این خبر را شایعه‌ای بی‌اساس عنوان کرد و گفت: دولت پیش از انجام تغییرات، با نمایندگان مطرح می‌کند و پیشنهاد نمایندگان استان را نیز دریافت می‌کند که تا امروز صحبتی در زمینه تغییر استاندار زنجان با نمایندگان استان صورت نگرفته است.

دهیاران باید برنامه ریزان اصلی در روستاها باشند

استاندار زنجان با بیان اینکه مردم، بزرگ ترین سرمایه اجتماعی کشور هستند، گفت: همه ارکان نظام از جمله دولت، قوای سه گانه، رسانه ها و سایر بخش ها باید با خدمت به مردم بر تعهدات پیمان بین نظام و ملت وفادار باشند.

آخرین اخبار

فهرست