عادت به بحران

 جوامع غربی دچار شوک کرونا شده اند. مرکل کرونا را بزرگترین چالش آلمان بعد از جنگ جهانی دوم معرفی می کند. در آمریکا مردم برای خرید اسلحه و هر کالایی…

چالش آینده، چالش آب است

چالش آینده، چالش آب است درون بحران قرار داریم و نه در مرز بحران       رییس شورای اسلامی استان زنجان با بیان اینکه چالش آینده، چالش آب است،…
آخرین اخبار

فهرست