مانور چاله‌ها در خیابان‌های شهر زنجان

مانور چاله‌ها در خیابان های شهر زنجان ضرورت رعایت مسائل فنی-کارشناسی برای افزایش کیفیت آسفالت           یکی از موضوعات چالش برانگیز در شهر زنجان، کیفیت آسفالت‌ریزی…

ابزارهای تشویقی برای ساماندهی بافت ‌های ناکارآمد شهری استان، نیازمند تغییر است

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری زنجان، با بیان اینکه طی سال‌های گذشته، بخشی از بافت‌های ناکارآمد و فرسوده شهری در استان ساماندهی شده است، گفت: به نظر می‌رسد بافت‌هایی که تاکنون ساماندهی و توانمندسازی نشده ‌اند، نیازمند تغییر و ایجاد ابزارهای تشویقی هستند.

آخرین اخبار

فهرست