منطقه ویژه اقتصادی زنجان

  1. صفحه اصلی
  2. منطقه ویژه اقتصادی زنجان

منطقه ویژه اقتصادی زنجان در ایستگاه مجلس..!

منطقه ویژه اقتصادی زنجان در ایستگاه مجلس..!     ایجاد مناطق آزاد اقتصادی در راستای محرومیت زدایی است، این جمله را امروز مرتضی بانک، مشاور رییس جمهوری و دبیر شورای…
آخرین اخبار

فهرست