مدیر کل ثبت احوال استان زنجان؛

بیش از ۶ درصد جمعیت استان زنجان را سالمندان تشکیل می‌دهند

 

 

مدیر کل ثبت احوال استان زنجان به جمعیت گروه های مختلف سنی در استان اشاره کرد و گفت: در سال ۹۵ مطابق با آمار سرشماری عمومی نفوس و مسکن، ۶٫۷ درصد از جمعیت استان زنجان را گروه سنی سالمند یعنی بالای ۶۵ سال تشکیل می‌دهند.

سید‌علی شفیعی در گفت‌و‌گو با خبرنگار “همدلی‌زنجان”؛، با بیان اینکه جمعیت بالای ۶۵ سال در میانگین کشور ۶٫۱ درصد است، اظهار کرد: مطابق با همین آمار جمعیت گروه سنی ۳۰ تا ۶۴ در کشور ۴۴٫۸ درصد و در استان زنجان به میزان ۴۴ درصد بوده و جمعیت ۱۵ تا ۲۵ سال کشور ۲۵٫۱ درصد و در استان زنجان ۲۵٫۴ درصد برآورد شده است.

وی با بیان اینکه جمعیت گروه سنی صفر تا ۱۴ سال استان زنجان ۲۳٫۹ درصد برآورد شده است، افزود: این میزان در کشور به میزان ۲۴ درصد است، همچنین و به صورت میانگین ماهانه یک هزار و ۷۱۶ تولد طی برآوردهای ۱۰ ساله گذشته در استان زنجان وجود داشته است.

مدیر کل ثبت احوال استان زنجان به جمعیت استان طی ۱۰ سال گذشته اشاره کرد و یادآور شد: مطابق پایش های صورت گرفته میزان نرخ رشد جمعیت استان از سال ۹۵ تا ۹۵ برآورد شده که مطابق آن در بین سال های ۹۵ تا ۷۵ متوسط نرخ رشد جمعیت در استان ۱٫۳۵ درصد بوده که جمعیت استان در سال ۹۵ به میزان ۷۸۵ هزار و ۴۹۷ نفر بوده است.

وی متوسط نرخ رشد جمعیت استان زنجان بین سال های ۷۵ تا ۸۵ را ۶۸ صدم درصد و پایین ترین نرخ عنوان کرد و یادآور شد: در بین سال های ۸۵ تا ۹۰ متوسط نرخ رشد جمعیت استان ۱٫۴ درصد و از سال های ۹۰ تا ۹۵ نیز ۸۱ صدم درصد بوده است.

شفیعی با بیان اینکه در سال ۹۵ تعداد خانوار استان به میزان ۱۷۵ هزار و ۵۲۷ خانوار بوده است، اظهار کرد: میزان خانوار در استان در سال گذشته به ۲۳۱ هزار و ۹۸۳ خانوار رسیده است و این میزان در سال ۹۰ به تعداد ۲۸۷ هزار و ۶۲ خانوار و در سال ۸۵ به میزان ۲۳۶ هزار و ۱۱۳ خانوار بوده است.

 

Print Friendly, PDF & Email