ساخت کوچک‌ترین ظرف دیزی و قابلمه مسی توسط هنرمند زنجانی

ساخت کوچکترین ظرف دیزی و قابلمه توسط استاد ناصر اسماعیلی از مسگران هنرمند زنجان

ارتفاع قابلمه ۳ سانتیمتر
ارتفاع دیزی(چُلمک) ۵ سانتیمتر

خبر بعدی
شرایط جوی در استان زنجان پایدار است
خبر قبل
 آماده سازی شهر زنجان برای تبلیغات کاندیداها
فهرست