نگاهی به نشست هم اندیشی علی وقفچی با خبرنگاران زنجانی؛

پیگیری مشکلات خبرنگاران در دستور کار علی وقفچی

حل مشکلات خبرنگاران از رویا تا واقعیت!

 

 

 

 

بعد از برگزاری برخی نشست‌های خبری توسط نمایندگان مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با خبرنگاران، علی وقفجی ظاهرا با مشاوره حلقه نزدیکانش اینبار برای برگزاری جلسه مشترک با خبرنگاران زنجانی عنوان “هم اندیشی” را برگزید و محتوای آن را بررسی مشکلات آن ها انتخاب کرد.

به گزارش “همدلی‌زنجان”؛ علی وقفچی با تمام حواشی که در ماه های اخیر داشته، یک رویکرد منطقی و صادقانه داشته و آن این بود که در هر شرایطی به خبرنگاران پاسخ داده؛ هرچند پاسخ سوالات آنچیزی نباشد که خبرنگاران به دنبال آن بوده اند و یا آن پاسخ ها منطقی و منطبق بر روال عرف و حتی قانون باشد. قانون از این حیث که وی تعبیر خود را در خصوص ورودش به برخی انتصابات دلسوزی و تلاش برای توسعه استان توصیف کرد که یقینا خارحج از وظایف قانونی وی بوده و اگر این موضوع برای سایر نمایندگان نیز صادق باشد که شاید باشد نیز خارج از وظیفه نظارت و قانونگذاری آن ها است!

با این حال علی وقفچی صادقانه به سوالات پاسخ می دهد و برای پیگیری مشکلات تمامی حوزه ها ابایی ندارد و این موضوع در نزد توده مردم یک امتیاز مهم برای وی تفسیر می شود. این نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی در ماه های اخیر کم حاشیه نداشته و قرائت های مختلفی از عملکردی وی و خروجی تلاش های وی برای توسعه استان و برطرف شدن مشکلات مردم عنوان می شود.

هرچند برای بررسی تمامی رویکردها و جهت گیری های علی وقفچی نیازمند تحلیل و بررسی جداگانه ای هستیم، اما یک نکته مشهود در خصوص وی انتخاب مشاوران و حلقه نزدیکان وی و تاثیرگذاری آن ها بر خروجی عملکردی این نماینده مجلس است.

برگزاری نشست هم اندیشی از طرف خانه مطبوعات استان زنجان هماهنگی و در دفتر علی وقفچی برگزار شد. در این نشست خبرنگاران و مدیران مسئول رسانه های استان به بیان نقطه نظرات خود پرداختند. عمده مشکل خبرنگاران موضوع بیمه آن ها بود که مطرح شد و برخی مسائل مربوط به آگهی نشریات که علی وقفچی موارد مطرح را یادداشت کرد.

آنچه در خصوص محتوای این جلسه و خروجی آن قابل طرح است، اینکه برگزاری آن از طرف علی وقفچی بسیار پسندیده بود و تلاش برای کاهش مشکلات رسانه ها و خبرنگاران قابل تمجید است. اما واقعا به چه میزان می توان مشکلات مطروحه را پیگیری و برطرف کرد. نکته نخست اینکه تاکنون چرا کمیسیون فرهنگی مجلس ورود جدی به مسائل و مشکلات خبرنگاران و رسانه ها نداشته و اگر مواردی بوده طی سال های اخیر تنها خود دولت پیگیری کرده است!

تلاش دولت نیز هرچند در سال های اخیر پابرجا بوده اما به دلیل حجم بالای مشکلات در کشور و همچنین حوزه رسانه ها عملا شاهد تغییرات ملموس نبوده ایم؛ چرا که عمده مشکلات در حوزه اقتصاد رسانه ها مطرح بوده و آنچه که مشخص است رسانه های مستقل آسیب پذیرترین رسانه ها در داخل کشور هستند.

دولت طرح مربوط به سازمان رسانه های کشور را آماده کرده که طی آن فعالیت رسانه ها و خبرنگاران تحت تشکیل یک سازمان و تدوین قوانین مربوط به آن ساختارمند شود، اما برخی انتقادها نیز به آن وارد شده عمده ایراد وارد شده بر آن توسط برخی دولتی شدن رسانه ها و گرفتن استقلال آن ها بوده است. هرچند بررسی دقیق مزیت ها و معایب این رویکرد نیازمند تحلیل جداگانه ای است، اما تشکیل این سازمان می تواند فعالیت رسانه ها را نظام مند تر بکند، اگر این سازمان نیز گرفتار مشکلات سازمان هایی همچون نظام مهندسی ساختمان نشود!

متناسب با مشکلات بیمه‌‌ای خبرنگاران، واقعیت این است که دولت کمک های یارانه ای کم تر و ضعیف تری از خبرگزاری ها و پایگاه های خبری دارد، در این بین پایگاه های خبری که محتوای مستقلی دارند و وابستگی جناحی و تشکیلاتی به نهاد و مجموعه ای ندارند عملا توان فعالیت ندارند و به نظر می رسد باید حمایت بیشتری شوند.

توجه به تعریف یک ساختار اقتصادی مناسب برای اقتصاد رسانه ها یکی از ضروری ترین مسائل روز رسانه ها است که تا این بخش مورد توجه قرار نگیرد عملا مشکلات رسانه ها نیز برطرف نخواهد شد. رسانه ها امروز مشکلات زیادی دارند که بررسی آن ها نیازمند صرف ساعت ها جلسه کارشناسی است.

با این حال امید است رویکردها علی وقفچی در قبال خبرنگاران تداوم یافته و مسائل مطرح شده با پیگیری در ماه‌های آینده با ارائه گزارش وی همراه باشد تا خروجی آن قابل لمس باشد.

Print Friendly, PDF & Email