المان گله آهو در زنجان رونمایی شد

المان گله آهو اثر ارزشمند استاد علی چراغی به سفارش سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری زنجان رونمایی شد.

 

خبر بعدی
اینفلوئنسرهای چینی در زنجان
خبر قبل
همایش تعامل صنعت و‌دانشگاه
فهرست