رشد نقدینگی چقدر شد؟

حجم نقدینگی در پایان شهریور ۱۳۹۸ با ۲۷.۱ درصد رشد نسبت به شهریور سال ۹۷ به ۲۱۲۶۵ هزار میلیارد ریال (۲۱۲۶ هزار میلیارد تومان) رسید که نسبت به مرداد ماه…

سرعت خلق نقدینگی

سرعت خلق نقدینگی در آذر ماه ۱۳۹۷ افزایش یافت و حجم نقدینگی با ۲.۳ درصد رشد نسبت به ماه قبل از آن (معادل سالانه ۲۷.۴ درصد) به ۱۷۶۵ هزار میلیارد…
آخرین اخبار

فهرست