آینده روشن ایران و اقتصاد ایران:

استارتاپ‌ها در حال ساختن آینده اقتصاد ایران هستند

 

 

 

 

✍️ محمدعلی اسماعیل زاده

جوانان خوش‌فکر دهه‌ی ۶۰ و ۷۰ و اخیرا هم دهه‌ی هشتادی‌هایی که هنوز در دبیرستان‌ها هستند، با راه اندازی استارتاپ‌های کارآمد، کارهایی که در جامعه توسط سازمان‌های عریض و طویل دولتی و شبه دولتی انجام می‌شدند، در ساختارهایی چابک، تکنولوژی محور و مردم محور به عهده گرفته اند.

کسانی که از اقتصاد ایران ابراز ناامیدی می کنند، از یک سو به ساختارهای ناکارآمد و کیفیت پایین تفکر در دولت و سازمان‌های دولتی و شبه دولتی و از سوی دیگر به بزرگی بحران‌هایی نگاه می‌کنند که کشور را فرا گرفته و چنین دولت و چنین سازمان‌هایی فاقد توان لازم برای حل آنها هستند.

با این حال من به آینده ایران امید دارم، چون آینده ایران در جایی خارج از دولت و سازمان‌های دولتی و به دست جوانان کشور رقم خواهد خورد.

سازمان‌های دولتی و شبه دولتی همچنان تا سال‌ها باقی خواهند ماند و حتی تا مدتی برای محدود کردن و حذف استارتاپ‌ها تلاش خواهند کرد و تا می‌توانند به آنها آسیب خواهند زد. با این حال این جوانان خوش فکر ایران هستند که با ارایه راه حل‌های چابک و موثر، سازمان‌های چاق بی‌کفایت را به حاشیه خواهند راند و خدماتی که زمانی دولت و حکومت ارایه می‌کردند، خودشان به دست خواهند گرفت.

استارتاپ ها نه تنها جایگزین بانک‌ها، بیمه‌ها و صندوق‌های بازنشستگی خواهند شد، بلکه خدمات بهزیستی و توانمندسازی و کمک به نیازمندان را هم به عهده خواهند گرفت و حتی برای مبارزه با فساد، جایگزین سیستم‌های نظارتی می‌شوند و نظارت بر دولت و قوه قضاییه و تصمیمات نمایندگان مردم در مجلس و شوراها را در چارچوب‌هایی هوشمند، به مردم خواهند سپرد و ریشه فساد را در کشور خشک خواهند کرد.

استارتاپ‌ها زحمت مدیریت آب و انرژی کشور و چابک‌سازی زنجیره تولید و توزیع محصولات کشاورزی و دامی را هم به عهده خواهند گرفت و تمام بحران‌های بزرگ حل نشده کشور را که منتظر بودیم زمانی به دست دولتی باکفایت حل شود، با کمک مردم حل خواهند کرد. با حضور و رشد استارتاپ‌ها، به تدریج مردم سهم بیشتری از اداره کشور را به عهده خواهند گرفت و دولت در ساختاری طبیعی، کوچک‌تر و کم‌اثرتر خواهد شد.

💥من به آینده ایران امید دارم، چون آینده ایران به دست با کفایت جوانان ایران رقم خواهد خورد…

 

Print Friendly, PDF & Email