مدیر معماری-شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان؛

طرح بازنگری پروژه سبزه میدان به کمیسیون ماده ۵ نرسیده است

ایجاد پیاده راه در مرکز شهر زنجان مصوبه کمیسیون را اخذ کرد

 

 

مدیر معماری-شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان با اشاره به تصویب پروژه سبزه میدان در کمیسیون ماده۵ برای اجرا شدن، گفت: طرح بازنگری پروژه که مقرر بود به کمیسیون ارسال شود، فعلا به این کمیسیون نرسیده است.

رحیم توسلیان در گفت‌و‌گو با همدلی زنجان؛ با بیان اینکه مطابق با تصمیم مدیریت شهری مقرر شده طرح پروژه بزرگ سبزه میدان مورد بازنگری قرار گیرد، اظهار کرد: مقرر شد طرح بازنگری شده و جدید به این کمیسیون ارسال شود که تاکنون ارائه نشده و بعد از اینکه به دبیرخانه این کمیسیون ارسال شود، بررسی های لازم و مراحل تصویب طی خواهد شد.

وی به مصوبه مربوط به تبدیل شدن مسیر سبزه میدان به میدان انقلاب برای پیاده راه شدن اشاره کرد و افزود: ایجاد پیاده راه در مسیر میدان انقلاب تا سبزه میدا در این کمیسیون مصوب شده و مطابق با برنامه مدیریت شهری زنجان عملیاتی می شود.

گفتنی است مطابق با صورتجلسه ۱۲ بهمن ماه سال ۹۵ نظر کمیسیون بر موافقت با کلیات نظر کمیته کار برای این پیاده راه بوده و همچنین قرار شد که ابعاد مختلف موضوع در جلسه مشترک کمیته کار و کیته فنی شورای ترافیک استان بررسی و برای تصمیم نهایی به کمیسیون ماده ۵ ارسال شود.

نظریه کمیته کار کمیسیون نیز اینگونه بوده است: موضوع درخواست شهرداری مطرح و با توجه به مطالعات ترافیکی صورت گرفته در چهارچوب طرح سبزه میدان که توسط نماینده شهرداری ارائه شد و همچنین مطالعات و توضیحات ارائه شده توسط مشاور تهیه کننده طرح سیما و منظر شهری بدنه خیابان امام و نظرات اعضای کمیته کار و سیما و منظر شهری با تغییر نقش خیاان امام حد فاصل میدان انقلاب تا سبزه میدان از گذر سواره به گذر پیاده ضمن پیش بینی عبور موقت محدوده و آرام خودرو موافقت شد.

Print Friendly, PDF & Email